Polskie Mosty Technologiczne – Rynek Korea Południowa

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer projektu: PMT/1029/7N/2019 Tytuł projektu: „Polskie Mosty Technologiczne – rynek Korea Południowa” Informacja o projekcie:Celem projektu jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. […]

Polskie Mosty Technologiczne – Rynek Singapur

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer projektu: PMT/0996/7N/2019 Tytuł projektu: „Polskie Mosty Technologiczne – rynek Singapur” Informacja o projekcie:Celem projektu jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Koszt […]