Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem platformy do klasyfikacji obiektów opartej o technologię Sztucznej Inteligencji oraz technologię przetwarzania obrazu.

Actum Lab Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-b512/18-00.

Tytuł projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem platformy do klasyfikacji obiektów opartej o technologię Sztucznej Inteligencji oraz technologię przetwarzania obrazu"

Informacja o projekcie

Celem projektu jest opracowanie architektury systemu bazującego na inteligentnej analizie otoczenia.

Koszt całkowity projektu: 7 434 280 PLN

Kwota dofinansowania: 4 867 290 PLN

WordPress Theme built by Shufflehound. Powered by Actum Lab, all rights reserved.