Platforma do klasyfikacji obiektów opartej o technologię Sztucznej Inteligencji oraz technologię przetwarzania obrazu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-b512/18-00. Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem platformy do klasyfikacji obiektów opartej o technologię Sztucznej Inteligencji oraz technologię przetwarzania obrazu” Informacja o projekcie:Celem projektu jest opracowanie […]