Aplikacja „AR Adaptacja do zmian klimatu”, związana jest z folderami informacyjnymi o 3 projektach koordynowanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych, których celem są działania adaptacyjne lasów i leśnictwa do zmian klimatu, w zakresie małej retencji wodnej oraz ochrony przeciwpożarowej. Aplikację można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Aby korzystać z aplikacji i odtworzyć animacje 3D dotyczące projektów, należy otworzyć na ekranie lub wydrukować markery pozwalające na ich uaktywnienie.

Modele 3D

W ramach aplikacji wykonane zostały modele 3D związane z tematyką lasu. Obejmowały między innymi: modele zwierząt, roślin, martwą naturę, wozy nadleśnictwa, zapory wodne i inne. Modele zostały wykonane w stylu Low-Poly zgodnie z wymaganiami i wytycznymi klienta.

Animacje 3D

Modele posłużyły do wykonania dziewięciu animacji 3D, dotyczących projektów środowiskowych. Animacje obejmują między innymi: opad deszczu, podnoszenie się poziomu rzeki, animacje zwierząt, wiatr poruszający drzewami czy akcje gaśniczą.

Rzeczywistość Rozszerzona

Dzięki rzeczywistości rozszerzonej animacje ukazują się na stronach folderów promocyjnych.

Referencje

„Usługa została wykonana terminowo oraz z należytą starannością. Firma zagwarantowała profesjonalny standard obsługi, wsparcie merytoryczne, a także wykazała się dużym zaangażowaniem w trakcie realizacji projektu. Przygotowane animacje oraz aplikacja charakteryzowały się wysoką jakością oraz estetyką. Dodatkowo należy podkreślić bardzo dobry kontakt z przedstawicielami firmy na każdym etapie realizacji usługi.” – stwierdziła Magdalena Bukowska, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.